Venner av TSO

Telemark Symfoniorkesters Venneforening

Telemark Symfoniorkesters Venneforening ble stiftet 17. september 2014 i Skien bystyresal.

Foreningen arbeider først og fremst med å bistå orkesteret, men også for å fremme interessen for klassisk musikk i fylket. I tillegg til å støtte opp under symfoniorkesteret ønsker foreningen også å støtte andre ensembler og musikere som spiller konserter i området, samt å verve nye publikummere til de konserter som arrangeres.

Hva ønsker foreningen å drive med?

  • Være en ressurs for orkesteret. For det første i den forstand at vi utgjør et møtende publikum.
  • For det andre at vi kanskje kan bidra med råd og støtte.
  • Bre kjennskapet til den klassiske musikken og informere om orkesterets konserter og planer.
  • Etterhvert ser vi for oss at foreningen får et eget liv, med egne arrangementer, skal vi si med et musikalsk tilsnitt? Her får tiden vise hva medlemmene ønsker.
  • For en årskontingent vil man få rabatt til orkesterets konserter og bli holdt løpende orientert.

Styret i Venneforeningen:
Formann: Torkel Stene, torkel.stene@sf-nett.no, mobil 957 02 336
Kasserer: Leif Søyland
Styremedlemmer: Erna Ballestad Nilsen og Hilde Svanlund
Representant for TSO: Øyvind Andersen

Ta gjerne kontakt!

I de årene vi har eksistert har vi arrangert innledninger til orkesterets konserter, et populært tiltak for mange konsertgjengere. Vi har stått for turer til konserter andre steder, Kristiansand i 2015, Tønsberg i 2016, Lunde i 2017.
I Ibsenhuset og Ælvespeilet har vi forhandlet fram rabattordninger til klassiske konserter. I noen grad klarer vi å informere om spesielle begivenheter i Grenlandsområdet. Orkesteret har også fått noen tilskudd fra oss til sin drift.

Bli venn av TSO, du også!