Jubelkonsert Nye Østre Porsgrunn kirke søndag 15. september kl. 19.00.